Zdjęcie Artykułu

Fotowoltaika - spotkania informacyjne, potwierdzenia udziału w projekcie

10.03.2016

Zapraszamy osoby, które złożyły ankiety i deklaracje na montaż paneli fotowoltaicznych do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Terminarz spotkań:

 
lp. data godz. miejsce dla mieszkańców wsi:
1. 14.03.2016 13:00 Remiza OSP w Woli Przybysławskiej Wola Przybysławska, Meszno, Janów, Borków
2. 14.03.2016 17:00 Zespół Szkół w Przybysławicach Przybysławice, Zagrody
3. 15.03.2016 14:00 Szkoła Podstawowa w Leścach Leśce, Karolin, Piotrowice Wielkie, Piotrowice Kolonia
4. 15.03.2016 17:00 Remiza OSP w Garbowie Garbów, Gutanów, Bogucin

 

Na spotkaniu zostaną przedstawione zasady działania instalacji, wymagania techniczne budynków pod względem możliwości montażu oraz kwestie dotyczące uczestnictwa w projekcie. 

Podczas zebrań będzie możliwość potwierdzenia udziału w projekcie poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. 

Potwierdzenia bądź rezygnacje z udziału w projekcie należy składać do 21 marca 2016r. Do potwierdzenia trzeba dołączyć kopię rachunku za prąd za rok 2015 (lub 2014). 

 

Osoby potwierdzające udział w projekcie proszone są o wpłatę kwoty 150 zł za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, na konto Urzędu Gminy Garbów nr 64 8702 1024 2000 0046 2000 0050 Bank Spółdzielczy Niemce O/Garbów tytułem: imię i nazwisko, adres, projekt instalacji fotowoltaicznej

Potwierdzenie:  (skan wypełnionego potwierdzenia można przesłać na adres email: edyta.kramek@garbow.pl)

Skan pisma z PGE Oddział Lublin dot. włączania w sieć mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z RPO WL na lata 2014-2020.

Liczba wyświetleń: 1077
Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki NiskoemisyjnejPlan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: luty-marzec 2018 (326-327)

© 2015 Gmina Garbów Projekt i realizacja: Sulimo