Zdjęcie Artykułu

Gmina Garbów - złożyła 2 wnioski o dofinansowanie OZE

14.06.2016

W odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Urząd Gminy Garbów przygotował i złożył dwa wnioski o dofinansowanie projektów. 

1. Projekt EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW - ETAP II - będący kontynuacją wniosku z 2012r, w którym ubiegamy się o dofinansowanie 444 szt instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkańców. 

2. Projekt SŁONECZNY GARBÓW - obejmujący 155 szt instalacji fotowoltaicznych wytwarzających prąd na cele bytowe w budynkach prywatnych.

Zgodnie z zapisami regulaminu termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest – na styczeń 2017 roku, natomiast maksymalny termin uwzględniający, w uzasadnionych przypadkach, przedłużenie terminów oceny wniosków – na wrzesień 2017 roku.

Liczba wyświetleń: 699
Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki NiskoemisyjnejPlan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: luty-marzec 2018 (326-327)

© 2015 Gmina Garbów Projekt i realizacja: Sulimo