Zdjęcie Artykułu

Przypominamy, że mija termin na podpisywanie umów na kolektory słoneczne

25.04.2016

Do 26 kwietnia br - Zapraszamy mieszkańców do podpisywania umów na realizację projektu

Gmina Garbów przygotowuje wniosek  składany na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, który swoim zakresem obejmuje zakup i montaż zestawu solarnego (składającego się z systemu kolektorów słonecznych, podgrzewacza wody, osprzętu instalacyjnego) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Wymaganym załącznikiem do projektu jest kopia umowy z Właścicielem budynku określająca prawa własności oraz zasady udziału w projekcie. 

Zapraszamy właścicieli nieruchomości, aby zgłaszali się do Urzędu Gminy Garbów - Gminnego Centrum Informacji (budynek biblioteki, niski parter) celem podpisania umowy na udział w projekcie. 

Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy:

  • dowód osobisty właściciela/właścicieli
  • dokument potwierdzający prawo własności działki (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej)

W związku z dużą liczbą osób objętych projektem, poniżej podajemy terminy w których zapraszamy mieszkańców danych miejscowości do podpisywania umów: 

 

12.04.2016                   godz: 9:00-16:00                 Bogucin
13.04.2016 godz: 9:00-16:00 Borków, Janów, Karolin
14.04.2016 godz: 9:00-18:00 Garbów
15.04.2016 godz: 9:00-18:00 Garbów
18.04.2016 godz: 9:00-16:00   Gutanów, Leśce
19.04.2016 godz: 9:00-16:00   Piotrowice Kolonia, Piotrowice Wielkie
20.04.2016 godz: 9:00-16:00   Wola Przybysławska, Meszno
21.04.2016 godz: 9:00-18:00 Wola Przybysławska, Meszno
22.04.2016 godz: 9:00-18:00 Przybysławice, Zagrody
25.04.2016 godz: 9:00-16:00 mieszkańcy którzy nie mogli w wyznaczonych terminach
26.04.2016 godz: 9:00-18:00 mieszkańcy którzy nie mogli w wyznaczonych terminach
Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej
 

Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z RPO WL na lata 2014-2020.

Liczba wyświetleń: 1266
Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki NiskoemisyjnejPlan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: luty-marzec 2018 (326-327)

© 2015 Gmina Garbów Projekt i realizacja: Sulimo