Zdjęcie Artykułu

Usuwanie azbestu - informacja

08.03.2016

Prosimy o zapoznanie się z informacją udzieloną przez Urząd Marszałkowski

Szanowni Państwo beneficjenci pilotażowego programu usuwania wyrobów azbestowych

Informujemy, iż w dniach 3-4 marca 2016 r. zostały podpisane trzy umowy na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Województwa Lubelskiego w 2016 r. Niniejsze umowy obejmują swoim zakresem zamówienia uzupełniające w stosunku do umowy podpisanej na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego, w 2015 roku.

Zamówienia uzupełniające są I Etapem realizacji usługi w 2016 r. i obejmować będą najpilniejsze demontaże/odbiory w okresie marzec-maj.

 Umowa została podpisana z firmą:

  -  GRESBUD Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 20-827 Lublin 

Realizacja na obszarze powiatów: lubelski, chełmski, łęczyński, świdnicki, miasto Lublin, miasto Chełm, opolski, puławski, krasnostawski,  włodawski

Telefon kontaktowy: Agnieszka Ludian 780-009-260, Iga Nowak (81) 444-15-45 wew. 14

II Etap realizacji usługi będzie odbywać się od czerwca do października 2016 r. i obejmować będzie wszystkie pozostałe złożone wnioski do realizacji w okresie czerwiec-październik.

Prosimy o zgłoszenie firmom osób zainteresowanych jak najszybszą realizacją usługi w I etapie.

Informujemy ponadto, iż firma sama będzie kontaktować się z beneficjentami w celu umówienia na realizację usługi.

Liczba wyświetleń: 838
Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki NiskoemisyjnejPlan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2018 (328-329)

© 2015 Gmina Garbów Projekt i realizacja: Sulimo