Zdjęcie Artykułu

Uwaga - ostateczny termin na podpisanie umów na fotowoltaikę

23.05.2016

do dnia 25 MAJA 2016r.

Wójt Gminy Garbów informuje, że w dniu 25 MAJA 2016 roku upływa dodatkowy termin podpisywania umów na fotowoltaikę. 

Zapraszamy mieszkańców, którzy potwierdzili udział w projekcie i opłacili wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznych do podpisywania umów na udział w projekcie. 

Gmina Garbów przygotowuje wniosek  składany na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, który swoim zakresem obejmuje zakup i montaż INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH do wytwarzania energii elektrycznej dla potrzeb mieszkańców. 

Wymaganym załącznikiem do projektu jest kopia umowy z Właścicielem budynku określająca prawa własności oraz zasady udziału w projekcie. 

Zapraszamy właścicieli nieruchomości, aby zgłaszali się do Urzędu Gminy Garbów - Gminnego Centrum Informacji (budynek biblioteki, niski parter) w godzinach:

23 i 25 maja: poniedziałek, środa  od 8:00-15:30

24 maja wtorek 8:00 - 18:00

Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy:

  • dowód osobisty właściciela/właścicieli
  • dokument potwierdzający prawo własności działki (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej)
Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej
 
Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania
z RPO WL na lata 2014-2020.

Liczba wyświetleń: 810
Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki NiskoemisyjnejPlan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: luty-marzec 2018 (326-327)

© 2015 Gmina Garbów Projekt i realizacja: Sulimo