TURYSTYKA

 

Atrakcyjność turystyczna gminy wiąże się z kilkoma atutami. Są to malownicze tereny, ciekawe zabytki, stawy rybne, duża liczba punktów gastronomicznych ze smaczną regionalną kuchnią, a także bliskość Lublina, Nałęczowa i Kozłówki. Ukształtowały się tu specyficzne warunki przyrodnicze łączące bogactwo lessowych wąwozów i polodowcowych terenów. Północną część gminy zajmuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”, z jeziorkiem „Rejowiec” i „Duży Ług” (użytki ekologiczne). Spotkać można rzadkie gatunki roślin i zwierząt, m.in. wełnianka, rosiczka, kalina koralowa, czarny bocian, perkozy, dziki, sarny, czasem łosia, a na łąkach – bobry. W lasach Woli Przybysławskiej spotkać można czarnego bociana

Walorom krajobrazowo-przyrodniczym dorównuje bogata historia. Badania archeologiczne dowodzą ze już w VII wieku n.e. istniało tu grodzisko otoczone fosą i wałami. Ogromny wpływ na dzieje Garbowa ma fakt że już od XII wieku istniała tu jedna z pierwszych parafii w tym regionie.

Autor: Halina Stępniak

© 2015 Gmina Garbów Projekt i realizacja: Sulimo