Zdjęcie Artykułu

Energia Odnawialna – kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Garbów

14.01.2016

Urząd Gminy ogłasza nabór ankiet dla właścicieli budynków zainteresowanych montażem instalacji solarnych lub fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych

Informacja Wójta Gminy Garbów 


Dotychczas pozyskane przez gminę dofinansowanie UE z RPO woj. Lubelskiego pozwoliło na wykonanie 634 instalacji solarnych oraz montaż 52 kotłów na biomasę.

 

Gmina Garbów po raz kolejny będzie aplikować o środki z funduszy unijnych na projekt instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz na budynkach użyteczności publicznej.

Instalacje solarne:- Służą do podgrzewania wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Zakłada się, że ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze min. 50 stopni C. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej wewnętrznej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.

Instalacje fotowoltaiczne: - Fotowoltaiczna mikroinstalacja zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 5 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp.

- Przewidujemy montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach od 3-5kW. Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy z Zakładem Energetycznym na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5 kW.

- Przed wypełnieniem ankiety należy sprawdzić rachunki za dostawę energii elektrycznej i na tej podstawie określić zużycie i zapotrzebowanie na prąd.

- Produkowana energia nie może być używana do produkcji rolniczej, w przypadku gospodarstw rolnych konieczne będzie rozdzielenie instalacji i montaż podlicznika (na koszt właściciela budynku).

Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskiwanie danych określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i charakterystyczne dane techniczne budynków. Przypominamy, że nie ma możliwości montażu paneli słonecznych/fotowoltaicznych na pokryciach dachowych zawierających azbest tj. eternicie.

W związku z powyższym udostępnia się wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie  wraz z ankietami doboru instalacji solarnej/fotowoltaicznej, którą należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Garbów, pokój nr 02 - w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2016r.

Deklarację z ankietą można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 02 (parter) lub z naszej strony internetowej www.garbow.pl.

Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie danych niezbędnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie. W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będzie kolejność składania ankiet wraz z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia. /Pierwszeństwo udziału mają właściciele budynku zamieszkujący i zameldowani na terenie gminy Garbów./

Osoby które już wcześniej złożyły deklarację i ankietę na montaż kolektorów słonecznych nie muszą składać ponownych ankiet na kolektory.

Planowana jest organizacja spotkań informacyjnych dla zainteresowanych montażem paneli fotowoltaicznych.


 

Po zebraniu ankiet przeprowadzimy weryfikację zgłoszeń i wizję w budynkach. Zgłosi się do Państwa upoważniony przedstawiciel Urzędu Gminy. Informujemy że osoba ta:

- nie pobiera żadnych opłat za przeprowadzane inwentaryzacje
- nie daje do podpisu żadnych umów, jedynym dokumentem do podpisu jest protokół uzgodnień sporządzony przez projektanta.
- pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00
- posiada upoważnienie Wójta Gminy Garbów.

Prosimy o umożliwienie dojścia i obejrzenia kotłowni oraz miejsca na montaż paneli.

ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA. KOSZT FINANSOWY UDZIAŁU W PROJEKCIE UZALEŻNIONY BĘDZIE OD POZIOMU DOFINASOWANIA projektu oraz  RODZAJU i mocy instalacji.

Kontakt telefoniczny: 81 5018381 / 537 096 222

Załączniki:

Ankieta - Instalacje kolektorów słonecznych

Ankieta - Instalacje fotowoltaiczne

Deklaracja udziału w projekcie

 

Liczba wyświetleń: 3826
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: wrzesień 2018 (333)

© 2015 Gmina Garbów Projekt i realizacja: Sulimo