INFORMACJE WÓJTA GMINY

 

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic w miejscowości Zagrody

06.03.2018

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu pn. EKODOM II - 2018

21.02.2018

termin składania wniosków - od 3 kwietnia 2018

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

19.02.2018

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Garbów do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 15:30

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Garbów zaprasza na szkolenie dotyczące bezpieczeństwa pracy w rolnictwie

08.02.2018

13 lutego 2018 roku (wtorek), o godzinie 10:15 na parterze budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie, ulica Krakowskie Przedmieście 54

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Informacja Wójta Gminy Garbów o wyborze oferentów zakwalifikowanych do realizacji zadań publicznych w 2018 roku

08.02.2018

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Przerwa w dostawie wody w dniu 08.02.2018 r.

07.02.2018

całkowite wyłączenie wody w Garbowie w godz 8.00 - 13.00

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Przerwa w dostawie wody w dniu 02.02.2018 r.

01.02.2018

całkowite wyłączenie wody w Wólce Lesieckiej w godz 8.00 - 13.00

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Przerwa w dostawie wody 31.01.2018 r.

29.01.2018

całkowite wyłączenie wody w części Garbowa i Bogucina, w godzinach 8.00 - 13.00

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Przerwa w dostawie wody 19.01.2018 r.

18.01.2018

całkowite wyłączenie wody w części Garbowa i Bogucina, w godzinach 8.00 - 11.00

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie w sprawie udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

09.01.2018

Wójt Gminy Garbów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki NiskoemisyjnejPlan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: styczeń 2018 (325)

© 2015 Gmina Garbów Projekt i realizacja: Sulimo