Zdjęcie Artykułu

Program usuwania azbestu 2013r

25.09.2013

Informacja w sprawie opóźnień w utylizacji wyrobów azbestowych na terenie gminy Garbów.

UWAGA  BENEFICJENCI

Biorący udział  w projekcie  pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w 2013 roku.

 Gmina Garbów jako lokalny koordynator projektu Pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w roku 2013, informuje, że opóźnienia  w realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych,  spowodowane  zostały wydłużeniem procedur przetargowych związanych z wyłowieniem wykonawcy przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Aktualnie wykonawca rozpoczął realizację w/w zadania na terenie naszej gminy. Osoby, z którymi jeszcze  wykonawca nie kontaktował się w sprawie ustalenia terminu zbiórki, mogą  kontaktować się z firmą GRESBUD – tel. 81 444 15 45 wew.14

 

Liczba wyświetleń: 1546
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: wrzesień 2018 (333)

© 2015 Gmina Garbów Projekt i realizacja: Sulimo