PRACOWNICY GOPS

 

Nr pok.
Nr tel.

Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

Zakres obowiazków

 81 501-80-25

Marta Plecha

Kierownik GOPS

Zarządzanie i organizacja pracy Ośrodka, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Obsługa i sprawozdawczość Karty Dużej Rodziny; podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

81 501-80-25

Alina Reszka

Główna księgowa

Sprawy finansowo-księgowe Ośrodka

81 501-80-25

Marzanna Tobiasz

Starszy pracownik socjalny

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, obsługa rejonów opiekuńczych: Zagrody, Przybysławice, Wola Przybysławska I

81 501-80-25

Beata Beda

Starszy pracownik socjalny

Obsługa rejonów opiekuńczych: Borków, Janów, Garbów, Piotrowice Kolonia, Wola Przybysławska II, Meszno

81 501-80-25

Aneta Kulik

Starszy pracownik socjalny

Obsługa rejonów opiekuńczych: Bogucin, Garbów, Piotrowice Wielkie

81 501-80-25

Ewa Pomarańska-Żaba

Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych

Obsługa i sprawozdawczość świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

81 501-80-25

Renata Rusek

Starszy pracownik socjalny

 

Obsługa rejonów opiekuńczych: Gutanów, Leśce, Karolin, Obsługa świaczeniobiorców funduszu alimentacyjnego

© 2015 Gmina Garbów Projekt i realizacja: Sulimo